Direkt
Direkt
Växel
+46 070 260 2605 Måndag - Söndag 10:00 - 20:00 Kläppestigen 18 436 51 Hovås
+46(0)8-54 54 23 00 Monday - Fredag 09:00 - 17:00 Norrtullsgatan 6, 2 trp 113 29 Stockholm
Direkt
Direkt
Växel
+46 070 260 2605 Måndag - Söndag 10:00 - 20:00 Kläppestigen 18 436 51 Hovås
+46(0)8-54 54 23 00 Monday - Fredag 09:00 - 17:00 Norrtullsgatan 6, 2 trp 113 29 Stockholm

Panamaskandalen och vardagsetik

När jag gick på universitetet första gången och ville utbilda mig till präst fick vi läsa mycket filosofi. Ett av de områden som jag tyckte var mest intressant handlade just om moral och etik. Läran om etik är enorm och omfattade och det finns många olika grenar inom etiken som man kan fundera på. Den senaste tiden har jag funderat en hel del på det som brukar kallas för normativ etik som handlar om hur vi rent praktiskt bör agera eller bete oss i olika situationer. Mina funderingar runt dessa praktiska, etiska frågor förnyas nästan varje gång det uppstår nya skandaler i affärslivet. Den här gången handlar det om den senaste tidens mediabevakning runt den så kallad Panamaskandalen.

[quote align=”center” color=”#999999″]Panamaskandalen har verkligen bjudit på en hel del godbitar[/quote]

En härlig skandal är alltid god underhållning och Panamaskandalen har verkligen bjudit på en hel del godbitar. SVTs Uppdrag Gransknings program som resulterade att Islands statsminister fick avgå var hur spännande som helst. För den som har missat Panamaskandalen (om den nu har varit möjlig att missa) handlar det om att en okänd anställd på en advokatfirma i Panama (Mossack Fonseca) har läckt ett mycket stort antal dokument som visar att firman hjälpt ett antal personer att dölja pengar i brevlåde-företag.

Enligt uppgift handlar det om 11,5 miljoner dokument som visar att ett stort antal kändisar, presidenter, statsministrar, idrottshjältar, maffiabossar och knarklangare använt brevlådeföretag för att dölja stora summor med pengar. När det gäller maffian och knarklangare kan man förstå att de säkert alltid har problem med vad de ska göra med alla sina pengar och hur de ska gör smutsiga pengar vita. Att det finns en del advokater och redovisningsexperter som hjälper dessa kriminella med sina affärer är inte något nytt och inte heller något jag ska diskutera mer här. Det som jag tror stör de flesta av oss i denna skandal är att många av våra förebilder finns nämnda i dessa dokument. Vi blir störda över att få veta att högt uppsatta människor i samhället fuskar. De som vi vill se upp till, som vi betraktar som våra ledare eller våra idoler visar tecken på att inte vara annat än giriga människor beredda att gå långt för att slippa betala skatt på sina pengar.
[quote align=”left” color=”#999999″]Att man inte brutit mot lagen är ingen garanti för att man har gjort rätt.[/quote]I skrivande stund är det ännu oklart hur många av dessa uthängda personer som har handlat olagligt. Helt klart är att många av dem inte har brutit mot sitt lands lagar. Jag har sett flera högt uppsatta personer på TV bedyra sin oskuld genom att upprepa att de inte har gjort något olagligt och tiden får visa om detta stämmer. Men en viktigare fråga är om de har gjort något oetiskt. Att man inte brutit mot lagen är ingen garanti för att man har gjort rätt. Det innebär bara att man inte riskerar något formellt straff för sitt agerande. Men om de inte har brutit lagen, vem bestämmer om de har gjort rätt eller fel? På vilka grunder kan man avgöra om det är fel eller inte? Dessa frågor kan bli mycket mer komplicerade.

Vi som individer och våra verksamheter bör rimligen hålla oss på rätt sida om lagen. Men om gränsen mellan olagligt och lagligt inte är densamma som gränsen mellan rätt och fel, hur ska vi göra då? Ibland, förhoppningsvis inte ofta, kan det vara så att det som är lagligt är fel och det som är olagligt är rätt. Det var t ex en gång i tiden lagligt att äga slavar och att hjälpa en människa rymma från slaveriet var olagligt, men utifrån dagens världsåskådning skulle vi betrakta det som det enda rätta. Inom ramarna för affärslivet är det oftast så att det som är rätt är snävare än lagen. Det kanske handlar om ett företag som exkluderar visa tillåtna ämnen från sina produkter för att de vet att de är skadliga för sina kunder. Det är kanske ett företag som har en betydligt renare eller säkrare produktionsprocess än det som krävs enligt lagen. Det kan handla om ett företag som inte manipulerar prissättningen på sina produkter mellan sina fabriker och sina säljbolag ut i världen för att maximera vinsterna och minimera skatterna trots att det kanske är lagligt i viss utsträckning. Det är kanske också en fråga om att inte flytta sitt företag eller åtminstone moderbolaget till ett annat land för att minska skatterna.

Efter att ha jobbat i många år i stora internationella företag har jag sett en hel del, både bra och mindre bra beteenden. En del som jag har sett har varit olagligt, en liten del har varit rentav förkastligt men det mesta av det som jag skulle kalla oetiskt var helt lagligt. Låt mig vara tydlig här, det allra mesta som jag har upplevt i de företag där jag har jobbat har varit både lagligt och etiskt riktigt och jag har ingen upplevelse av att de ”fel” som har begåtts har varit med ett medvetet kriminellt syfte.  Här i ligger en del av problemet. I de flesta fall är de största brotten i verksamheter inte resultatet av stora brottsliga ambitioner. Människorna i dessa företag ser sig själva som goda laglydiga medborgare och är ofta helt omedvetna om att de ens har gjort något fel. Felen i dessa verksamheter är istället en följd av många mycket små och tillsynes betydelselösa steg under längre tid. Helt plötsligt står man där och upptäcker att man står långt utanför gränsen till det som är rätt och riktigt.

Jag har varit med om att upptäcka att min nya arbetsgivare redovisade fel siffror till myndigheterna. När jag ifrågasatte detta verkade de som var involverade inte förstå varför jag tyckte att detta var fel. I ett annat läge har jag sett hur företrädare för ett företag medvetet dolde att en hög chef hade orsakat en olycka när han kört berusad. Också i detta fall tyckte de inblandade att de agerade helt rätt för att rädda företaget och individen från onödiga problem för ett så litet mänskligt felsteg. Tyvärr är det fortfarande allt för vanligt att individer som påpekar etiska fel i verksamheten ses som hot och behandlas illa av sina arbetsgivare istället för att uppfattas som en tillgång. Jag har sett många exempel på oetiskt beteende som utfördes av annars helt normala, trevliga människor som inte tjänade något direkt själva på sitt felaktiga beteende. De trodde att de bara gjorde det som var bäst för sina verksamheter.
[quote align=”right” color=”#999999″]Självgodhet leder nästan alltid till fördärv.[/quote]Enligt min mening är det mycket lättare att göra fel än många kanske tror. Självgodhet leder nästan alltid till fördärv. Denna insikt är kanske det första och viktigaste steget för att börja förebygga oetiskt beteende både för oss som individer och för vår verksamhet. Jag tror att de flesta människor är medvetna om att de aldrig skulle råna en bank men de kanske inte har funderat så mycket på lite mer nyanserade frågor som kan uppstå i arbetslivet.

När jag väljer att prata om normativ etik utgår jag inte ifrån vad som är rätt och fel i absoluta termer. Det är inte en fråga om att hitta universella sanningar. Istället fokuserar jag på vad som är praktiskt, helt enkelt vad som fungerar i vardagen. I min bok Mänskligt ledarskap – 10 budord för den (o)fullständige ledaren utvecklar jag tankar runt tillit. För att lyckas som ledare i verksamheten måste man ha medarbetarnas förtroende och om det förtroendet undermineras har man mycket svårt att fungera som ledare. Man måste inte vara opålitlig för att uppfattas som opålitlig, det räcker med en misstanke. Därför kan det vara praktiskt att ha ett mer pragmatiskt förhållningssätt till etiken i vardagen som är anpassad till gruppens och samhällets normer.

Ett av problemen är naturligtvis att i stora organisationer kan det vara svårt att veta vad som är på gång överallt. Det kan vara många nivåer [quote align=”left” color=”#999999″]vi ger inga gåvor eller annat liknande för att göra affärer.[/quote] och det kräver mycket tid och konsekvent arbete för att se till att etiska värderingar sprids genom hela företaget. När jag var anställd på Whirlpool samlade koncernchefen alla chefer från alla länder till ett stort möte med ett enda budskap. Han sade ungefär att oavsett vad som har förekommit tidigare från och med idag betalar vi inga mutor, vi ger inga gåvor eller annat liknande för att göra affärer. Om vi gjorde det skulle det kosta oss vårt jobb. Det var några landschefer som protesterade att i deras land var det normalt och till och med nödvändigt att ge mutor och gåvor för att göra affär. Någon sade att om de inte fick betala mutor skulle all försäljning i deras land upphöra. Vår koncernchef sade då att om priset för att göra affärer vara att man måste betala mutor skulle han acceptera att vi inte sålde något i det landet. Alla kanske inte gick ifrån detta möte lyckligare men det var inget tvivel att alla förstod vad som gällde. Jag är också rätt övertygad om att alla chefer gick hem och gjorde klart för sina medarbetare vad det var som gällde.

Några av de personer som har haft pengar undangömda i bankkonton i Panama kanske anser att de inte har gjort något fel, varken olagligt eller oetiskt. Men frågan är om de är gladare nu att deras agerande offentliggörs? Ett enkelt råd är att inte göra något som du inte skulle vilja läsa om i tidningen. Även denna regel kan ha visa undantag då t ex kändisar kan tvingas utstå ”paparazzi” journalister som stoppar sina kameralinser in genom sovrumsfönstret. En del saker tål inte offentlighet eftersom de helt enkelt inte hör till offentligheten. Men som huvudregel är det nog inte fel att fundera på om det beteende jag uppvisar på jobbet skulle tåla dagens ljus.

[quote align=”center” color=”#999999″]Vad skulle Janne Josefsson säga?[/quote]

tv-intervjuI den delen av USA där jag växte upp är det ganska vanligt att man ser ungdomar som har ett gummi-armband där det stor bokstavarna WWJD vilket betyder ”What would Jesus do?”. Detta är ett sätt att förhålla sig till vad som är rätt och fel. Detta ger naturligtvis ingen absolut sanning, olika människor och olika samfund skulle tolka Jesus´ vilja på olika sätt. Men kanske en variant av detta som skulle vara bra utifrån normativ etik i våra verksamheter kan vara ”VSJJS?” eller ”Vad skulle Janne Josefsson säga?”. Flera gånger i mitt yrkesliv har jag stött på situationer som verkade tvetydiga och där mina chefer eller kollegor har försvarat ett förhållningssätt som jag upplevde som fel. I dessa fall har jag ofta frågat hur de skulle förklara vårt agerande om de satt där med kamerorna rullande och svettpärlorna rullande nerför tinningarna och Janne på andra sidan bordet? Tekniken funkar förvånansvärt bra.

Idén är inte att Janne Josefsson ska vara någon moralförebild för samhället. Jag känner inte honom och har ingen uppfattning om hur han är som person. Men det är snarare just situationen att behöv förklara sitt eget eller företagets beteende i det tillspetsade publika sammanhang som kan hjälpa oss att granska vårt agerande innan det är för sent. Bara för att du inte skulle vilja sitta och förklara ditt beteende på TV betyder inte automatiskt att beteendet är oetiskt.

En idrottsstjärna som har fått miljoner dollar för att utöva sin idrott i ett annat land kanske tycker att det inte är rimligt att pengarna ska beskattas i Sverige. Men om idrottsstjärnan vill leva och verka i Sverige måste hen också kunna förhålla sig till de värderingar som hör till landets kultur. Som framstående person kan idrottsstjärnan medvetet välja att ta konflikten med landets värderingar för att skapa en förändring. I så fall hade hen själv informerat samhället om att de ”gömda” pengarna utomlands, förklarat varför och varit villiga att ta kampen. Som sagt, att man inte vill synliggöra sitt agerande offentligt betyder inte nödvändigtvis att det är moraliskt vidrigt på en högre plan men det visar att det kanske är lämpligt att avstå agerandet av ren praktiska eller normativa skäl.

Helt klart är att etikfrågor kan vara snåriga och man ska inte ta för givet att alla har samma uppfattning. För att säkra etiken i våra organisationer måste vi agera med öppenhet och långsiktighet.

Följande är några tips för att utveckla och trygga god etik i din verksamhet.

  1. Diskutera ofta typiska situationer där vi kan bli frestade att göra fel.
  2. Var tydliga med vad som är accepterat och vad som inte är accepterat i er verksamhet.
  3. Synliggöra och rätta till eventuella fel som uppstår.
  4. Tar lärdom av misstagen. Ibland blir det fel men felen ger foder för utbildning och utveckling.
  5. Använd tricket att fundera om du skulle vilja förklara verksamhetens agerande offentligt om du är osäker på om ett beteende är OK eller inte
About the author

Public speaker and management trainer on Leadership and Change