bild kelly odell

Live in London

Sitter på flyget till London på väg att ta nästa steg i processen att ge ut min bok på engelska (det är trevligt med wifi på flyget). Ikväll blir det nämligen ett event för att lansera boken i UK och om allt vill sig väl kommer det att vara en del journalister, opinionsbildare och en hel del vänner och affärsbekanta. Jag vet egentligen inte hur stor roll det spelar med ett sådant event men det verkar som om det ingår när man ger ut en bok. Med min bakgrund inom försäljning och marknadsföring vet jag att det inte räcker att skapa en bra produkt, man måste också kunna sälja den. Det skrivs säkert hundratals böcker om ledarskap och närliggande ämnen i Sverige varje år så det har varit roligt att min bok har varit en sådan framgång i Sverige. Det skrivs tusentals ledarskapsböcker på engelska varje år och alla konkurrerar om uppmärksamheten hos läsarna så det ska verkligen bli spännande att se huruvida boken kan få någon uppmärksamhet. I skrivande stund har boken redan kommit med på en viktig lista över de mest läsvärda nya ”business” böckerna i Storbritannien. Själva lanseringseventet kommer att streamas så om du har lust att se den så gå gärna in på www.kellyodell.com

När man väl har gett sig in i ”ledarskapsboksbranschen” blir man påmind om hur utmanande det är att skapa välfungerande verksamheter där alla intressenters behov är tillfredsställda. I det här nyhetsbrevet har jag valt att titta närmare på arbetsplatsen. Trots (eller kanske på grund av) den enorma mängd litteratur som har skapats för att hjälpa oss skapa arbetsplatser som är trivsammare och mer effektiva verkar det som att varje gång vi adresserar en utmaning på arbetsplatsen poppar det upp tre nya. Men situationen är långt ifrån hopplös och jag hoppas detta nyhetsbrev ger dig en del tips och idéer hur du kan fortsätta skapa den goda arbetsplatsen.

Det vore jättekul om ni som läser nyhetsbrevet ställer frågor, föreslår ämnen eller även skickar in eget material så vi håller diskussionen om dessa ämnen levande. Tveka inte att skriva till mig på info@kellyodell.se eller ring mig på 070 260 2605

Jag hoppas ni får glädje av månadens nyhetsbrev.  // Kelly Odell

---

Se boklanseringen live på kellyodell.com kl 19:30 Svensk tid

www.kellyodell.com

---

Den goda arbetsplatsen

För att skapa den goda arbetsplatsen behöver man fokusera på 6 faktorer:

• Kommunikation: Arbeta medvetet med att utbilda medarbetarna och utveckla verksamhetens kommunikation. Detta gäller individernas kommunikationskompetens och de system och arbetssätt verksamheten har för att stödja kommunikation. Ledord bör vara öppenhet, ärlighet och kontinuitet.

 

• Värderingar: Identifiera, diskutera och kommunicera ofta runt verksamhetens värderingar. Uppmuntra medarbetare att brottas med och ifrågasätta värderingarna för att slutligen kunna veta om de stämmer överens med deras individuella värderingar. Tänk på frågor som: Vilka är vi, vad står vi för, vad är viktigt för oss? Kom ihåg att verksamhetens värderingar är mer än bara de 2-5 värdeorden på hemsidan.

 

• Syfte: Engagera alla ledare, medarbetare, kunder, leverantörer och alla andra som är involverade i eller påverkas av verksamheten i en löpande dialog om syftet med verksamheten. Syftet är inte detsamma som visionen. Visionen pekar på vart vi vill, syftet beskriver varför vi existerar. På vilket sätt blir världen bättre för att vi finns?

 

• Påverka: Skapa stora förutsättningar för att medarbetare ska kunna påverka sitt arbete. Ju större inflytande vi människor har över vårt arbete desto större engagemang får vi och engagerade medarbetare är lyckligare och mer produktiva. Inkludera medarbetare i beslutsprocesser, planeringsarbete, och lämna dem sedan ifred för att sköta sitt arbete.

 

• Kunna: Rekrytera de mest kompetenta medarbetare man kan och sedan fortsätta att investera i deras kompetensutveckling hela tiden. Kom ihåg att medarbetarnas samlade kompetens avgör hur framgångsrik verksamheten kommer att vara. Livslångt lärande är nyckelbegreppet.

 

• Tillhöra: Arbeta medvetet med att skapa en stark känsla av tillhörighet bland medarbetarna. Att medarbetarna tar till sig till verksamhetens syfte är viktigt och att de har stor möjlighet att påverka sitt arbete bidrar till tillhörigheten men det krävs också mycket tillit. Tillit till verksamhetens ledning och till sina kollegor. Skapa stor öppenhet i all kommunikation och uppmuntra olikheter på alla plan och ta itu med eventuella konflikter med en gång. Konflikter i sig är aldrig ett problem i verksamheten, problemet är brist på konfliktlösning.

 

Läs hela inlägget

---

Mänskligt Ledarskap på engelska

Nu finns den engelska versionen "The Human Way" på Adlibris.

Beställ boken här >>>

---
---

Månadens boktips

The Good Girls Revolt: How the Women of Newsweek Sued their Bosses and Changed the Workplace. 

2016 av Lynn Povich

Den här boken berättar den sanna historien om hur ett antal kvinnliga medarbetare på tidningen Newsweek stämde sin arbetsgivare på 60-talet för diskriminering.  Resultatet blev att de förändrade sin arbetsplats och inspirerade många förbättringar i både lagstiftning och praxis på arbetsplatser i USA och många andra länder.  Trots att berättelsen handlar om en tid för 50 år sedan kan vi fortfarande lära oss mycket om hur man skapar arbetsplatser som inkluderar alla oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning eller alla andra saker som kan göra oss olika. 

Boken är underhållande, tankeväckande och väl värd att läsa!

 

Fler boktips här 

---

Podcast För Ledare 

nu även på Itunes

Föredrar du att lyssna på mina reflektioner och tips kring ledarskap så finns mycket av det jag skriver även som podcastavsnitt både på kellyodell.se, Itunes och Soundcloud.

 

Lyssna på Itunes >>>

Lyssna kellyodell.se>>>

---

Månadens artikeltips

Creating the Best Workplace on Earth av Rob Goffee och Gareth Jones

Månadens artikel är en artikel som har inspirerat mig mycket och som kom ut redan 2013 i Harvard Business Review.  Artikelförfattarna redogör för sin egen och andra forskares forskning om det som kännetecknar goda arbetsplatser.  De ger också insikt i frågan om det egentligen spelar någon roll att ha en god arbetsplats.  För den som är intresserad att gräva djupare i frågorna finns det bra referenser i artikeln. 

Gå till artikeln >>>

 

---

Att skapa en bra arbetsplats

- Ledarskap & Kommunikation

Vad är en bra arbetsplats? Hur bygger man upp tillit bland kollegor och fyller arbetet med mening? Är du stolt över det du gör på jobbet? Är ni en löst ihop-plockad grupp eller ett effektivt team? Når ni era mål? Bryr ni er om era mål?
– Om det här är frågor som engagerar dig är du välkommen till Astrakans temadag med Kelly Odell och Erik Mattsson. De vänder och vrider på vad som skapar en bra arbetsplats utifrån medarbetarskapet, ledarskapet och kommunikationen.

Läs mer om kursen >>>

---
---

Följ Kelly Odell på Sociala Medier

---