Direkt
Direkt
Växel
+46 070 260 2605 Måndag - Söndag 10:00 - 20:00 Kläppestigen 18 436 51 Hovås
+46(0)8-54 54 23 00 Monday - Fredag 09:00 - 17:00 Norrtullsgatan 6, 2 trp 113 29 Stockholm
Direkt
Direkt
Växel
+46 070 260 2605 Måndag - Söndag 10:00 - 20:00 Kläppestigen 18 436 51 Hovås
+46(0)8-54 54 23 00 Monday - Fredag 09:00 - 17:00 Norrtullsgatan 6, 2 trp 113 29 Stockholm

Nycklar till ett effektivt samarbetsklimat

effektivt samarbetsklimat

Från ”Samvärka” till Samverka!

Vi använder många ”sam-ord” i våra verksamheter idag som tex Samförstånd, Samsyn, Samverkan, Samarbete. Men i dagens komplexa organisationer kan det vara lika krävande som det är viktigt att få till ett genuint samarbete. 

Ökat samarbete bidrar till bättre resultat, effektivare arbetssätt, ökad motivation, färre sjukskrivningar och mindre arbetsrelaterad psykisk ohälsa och en trevlig, mer hållbar arbetsplats.

Det är ingen tvekan om att vi kan åstadkomma mer tillsammans än vi kan på egen hand. Men att få till ett smidigt välfungerande samarbete händer inte av sig själv. De senaste 50 åren har forskningen runt bl.a. högpresterande arbetsgrupper identifierat det som är essensen av bra samarbete och gett konkreta praktiska åtgärder för att skapa ett gott och effektivt samarbetsklimat. 

Det är människor som samarbetar, inte organisationer eller avdelningar.

Företag, myndigheter, kommuner och även länder är bara på låtsas. De är påhittade strukturer som vi människor skapar för att underlättar för oss att uppnå våra mål och syften. Dessa strukturer är inte oviktiga men de är bara verktyg. Det som är på riktigt är människor med sina gemensamma viljor, relationer och kompetenser. Det som är viktigt är människorna som vill skapa något tillsammans. Så vad är en verksamhet om det inte är dessa strukturer med sina organisationsdiagram, processbeskrivningar, budgetar och regelverk? 

”En verksamhet är där människor samarbetar av egen fri vilja runt gemensamma mål.”

Två viktiga kriterier för en verksamhet är att det finns mål eller syften och att individerna vill ställa upp på dem. Om individerna inte ställer upp på de gemensamma målen har man de facto inte en verksamhet. Men, om individerna inte enas runt gemensamma mål eller syften betyder inte det att de inte är motiverade – det betyder bara att de inte är motiverade av samma sak.

Tre viktiga perspektiv: Individen, Gruppen och ledningen

Samarbete handlar om att skapa balans mellan tre viktiga perspektiv:

 • Individens behov av delaktighet, kompetens och tillhörighet.
 • Gruppens behov av att arbeta tillsammans runt ett tydligt gemensamt syfte.
 • Ledningsstrukturen som omfattar bl.a. ledarskap, kommunikation, resurser, strategi och mål.

 

”Hur får jag folk att göra som jag vill?”

Det enkla svaret är att det inte går. Människor gör inte som du vill, de gör som de vill. Så om du vill få människor att göra som du vill behöver du fundera på varför de skulle vilja det?

Hemligheten med högpresterande verksamheter handlar mer om att alliera olika individers intressen. Huvudansvaret för att individen är intresserad och engagerad i verksamhetens mål ligger hos individen själv. 

Den enskilt största åtgärd som någon kan göra för att medarbetaren ska bli motiverad och engagerad på arbetet är att individen väljer rätt jobb. 

De två viktigaste stegen för att skapa lyckat samarbete är:

 1. Att förstå vad vi vill åstadkomma tillsammans.
 2. Att förstå prestationens pyramid med de fyra viktigaste begreppen för att skapa ett ”motivationsklimat” där varje medarbetare har de bästa förutsättningarna för att få upplopp för sin egen motivation. 
  1. Syfte/mål
  2. Kompetens
  3. Påverkan
  4. Tillhörighet

 

effektivt samarbetsklimat

About the author

Public speaker and management trainer on Leadership and Change