bild kelly odell

Hantera komplexiteten i ledarskapsrollen

Läser man tidningar eller ser på tv-nyheterna kan man lätt bli övertygad om att världen är galen. Om det inte är för terrordåden i Bryssel är det för spektaklet till valkampanj i USA.  Det är inte sällan jag stöter på någon som uttrycker att det var bättre förr. Även om det är lätt att sympatisera med denna synpunkt är den objektiva sanningen att vi aldrig har haft det så bra.  Därför är det viktigt ibland att stanna upp och påminna sig själv om att allt inte är dåligt.  Tvärtom är det väldigt mycket som är bättre, till och med mycket bättre i den värld vi lever i. Barndödligheten har minskat stadigt i hela världen och är idag lägre än den någonsin har varit i världshistorien. Svält och extrem fattigdom har också minskat under en lång rad av år och trots vad vi ser på tv-nyheterna är våra chanser att dö på grund av våld lägre än någonsin.   Det samma kan sägas om ledarskap.  Jag är benägen att tro att ledarskapet i våra verksamheter aldrig har varit så bra som det är idag.  Med det sagt måste man ändå inse att det finns mycket kvar att göra.  I dagens nyhetsbrev vill jag ta upp frågan om komplexitet och hur vi hanterar den som ledare.

 

Det vore jättekul om ni som läser nyhetsbrevet ställer frågor, föreslår ämnen eller även skickar in eget material så vi håller diskussionen om dessa ämnen levande. Tveka inte att skriva till mig på info@kellyodell.se eller ring mig på 070 260 2605

Jag hoppas ni får glädje av månadens nyhetsbrev.  // Kelly Odell

---
Komplext Ledarskap

Ledarskap som balansakt

Jag läste ett inlägg på Linkedin häromdagen som utgick ifrån att chefer inte lever upp till sina medarbetares förväntningar och att ledarskap generellt är ganska eftersatt i många verksamheter.  Inget av detta var nytt och många av de teser som lyftes fram har jag också diskuterat i min bok. Det som fångade min uppmärksamhet var en av kommentarerna: ”om vi alla är överens om problemet, varför kan vi inte göra något åt det?”. Detta är kanske en av de viktigaste och mest återkommande frågor i allt ledarskap. Det enda som är värre än det faktum att ledarskapet är eftersatt i många verksamheter är det faktum att det går att göra något åt det och att man av olika skäl inte gör det. Utbildning (av både chefer och medarbetare), coachning, medveten övning och kanske bättre chefsurval kan alla bidra till att öka kvalitén på ledarskapet i våra verksamheter. Detta i sin tur kommer att skapa lyckligare medarbetare, mer tillfredsställda kunder och i slutänden rikare aktieägare.

Läs hela blogginlägget >>>

---

Fem tips för att hantera komplexiteten i ledarskapsrollen.

 

• Erkänn komplexiteten! Har man en överförenklad bild av utmaningen kommer man också att ha överförenklad lösningar.  Som Einstein lär ha sagt ”allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare”. Om lösningarna låter för enkla är de förmodligen det.

 

• Kartlägg komplexiteten. Gör en intressentanalys.  Beskriv med bild och ord de olika intressenter som är viktiga för er verksamhet. Vilken roll spelar dessa intressenter och vad är det för värde eller nytta som de får ut av verksamheten. 

 

• Försök att förstå de gemensamberoenden som finns mellan olika intressenter som kanske inte är direkt kopplade till er verksamhet. Som t ex om verksamheten är en myndighet bör man förstå relationerna mellan politiker, väljare och samhällsnyttan i stort.

 

• Tänk holistiskt. Skapa handlingsplaner som tar hänsyn till samtliga intressenters behov. Fundera på om förbättringar i verksamheten är verkligen bättre för alla intressenter eller bara någon. 

 

• Fokusera bara på ett fåtal stora initiativ samtidigt. När man har insett komplexiteten i verksamheten förstår man att det är utmannande nog att lyckas med en sak i taget. När man har lyckats med ett initiativ kan man börja på nästa. Då kommer man att upptäcka att det är bättre att lyckas med en sak i taget än att misslyckas med många saker samtidigt.

---

Månadens boktips

Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies 

av Jim Collins och Jerry I. Porras

Denna bok handlar om det som stora framgångsrika företag har gemensamt. Den baserar sig på ett sexårigt forsknings-projekt på Stanford University Graduate School of Business. Författarna Collins and Porras tittade på arton företag som har varit framgångsrika under många år. Dessa företag har under i genomsnitt 100 år presterat bättre än sina konkurrenter och börsen. Det de letade efter är helt enkelt vad det är som gör företag som General Electric, 3M, Merck, Wal-Mart, Hewlett-Packard och Walt Disney så framgångsrika. En av de stora gemmensamma nämnarna är just att de tar sig an den verkliga komplexititeten i sina verksamheter och har en helhetssyn på sina intressenter. 

Fler boktips här >>>

---

Podcast För Ledare Med Kelly Odell

Denna Podcast för ledare riktar sig till alla som strävar efter att bli mer framgångsrika i sina ledarroller.  Lyssna på podcast för ledare här>>>.

---

Månadens artikeltips

Mer komplext med komplexitet, chefstidningen.se

Att planera i en komplex verksamhet är svårt. Först och främst måste man identifiera hur komplex organisationen är. Om detta skriver Sören Augustinsson och Ulf Ericsson om. Båda verksamma vid Högskolan i Kristianstad på institutionen för arbetsvetenskap. Här får man en god insikt i vad som gör verksamheten så komplex och lite idéer om vad man kan göra åt det.

Gå till artikeln >>>

 

---

Månadens kurstips

Affärsutveckling - Från strategi till verklighet

Utbildningen hjälper dig att analysera era förutsättningar för affärsutveckling. Att hitta rätt affär, forma affärsmodellen och gå hela vägen från strategi till resultat. Utbildningsledaren Christer Nellborn är mycket erfaren och en fantastisk lärare. 

Läs mer om kursen >>>

---
---

Följ Kelly Odell på Sociala Medier

---