bild kelly odell

Att lyckas med digital transformation

För ett tag sedan hade jag ett uppdrag på en kickoff för ett större företag. På den här kickoffen skulle jag prata en timme om ”att leva i förändring” eftersom detta företag, som de flesta andra verksamheter, höll på med många stora förändringar. Innan jag skulle upp på scenen var det en annan föreläsare som skulle motivera medarbetarna. Om du har varit på en riktig ”hallelujah”-kickoff känner du igen den här typen av talare. Han sprang fram och tillbaks över scenen och berättade att ”allt är möjligt” och att ”du kan uppnå 150%”. Han berättade om sina egna svåra utmaningar i livet och hur han lyckades övervinna dem och sade att om han kunde lyckas kunde alla andra också göra det. Föreläsningen var mycket underhållande men jag tror jag skulle kunna skriva en bok om alla de påståenden som inte stämmer överens med forskningen. Jag har själv varit på den här typen av kickoff många gånger. Ibland har jag varit där i publiken i egenskap av medarbetare och ibland har jag varit chefen som har bjudit in till eventet. Jag har många gånger varit den där ”motivationstalaren” som har till uppgift att motivera personalen. Om du har varit med på en sån kickoff har du kanske upplevt samma sak som mig, nämligen att man kommer hem från dessa event och känner sig något mindre motiverad än när man kom dit? När jag själv ordnat den här typen av event för mina medarbetare eller föreläst på liknade aktiviteter har jag ibland märkt att medarbetarnas motivation i bästa fall var oförändrad och i värsta fall kanske lägre än tidigare. Men varför är det så?

 

Det vore jättekul om ni som läser nyhetsbrevet ställer frågor, föreslår ämnen eller även skickar in eget material så vi håller diskussionen om dessa ämnen levande. Tveka inte att skriva till mig på info@kellyodell.se eller ring mig på 070 260 2605

Jag hoppas ni får glädje av månadens nyhetsbrev.  // Kelly Odell

motivationstalare

Forskning visar att motivationstalare (och chefer) kan göra mer skada än nytta!

Trots att forskarna lärt sig mycket om motivation och hur motivation fungerar är det mycket lite av kunskapen som nått ut till allmänheten.

Läs mer.

---

Månadens boktips

Self-Determination Theory

av:  Richard M. Ryan, Edward L. Deci

Jag har tidigare rekommenderat boken “Why We Do, What We Do” av Edward Deci och Richard Flaste som är en populär beskrivning av modern forskning runt motivation och om du inte har läst den ännu rekommenderar jag den varmt. För de av er som har läst den och vill ta nästa steget föreslår jag boken Self Determination Theory som är en utomordentlig beskrivning av teorin runt intern motivation. Prof. Edward Deci och hans forskningskollega Prof. Richard Ryan har tillsammans utvecklat det som de kallar Self-determination theory (SDT). SDT ger en ramverk för att förstå faktorerna som bidra till motivation och psykologisk och beteende välbefinnande. I boken ger författarna en grundläggande beskrivning av SDT inklusive sex “mini-teorier”, empiriska bevis samt exempel på praktiska tillämpning genom hela livet. Boken ger en syntes av omfattande forskning som visar hur stöd eller hämmande av människors grundläggande behov av kompetens, tillhörighet och autonomi påverkar deras utveckling och välbefinnande inom utbildning, sjukvård, psykoterapi, idrott och arbetsplatsen.

 

Fler boktips här 

Månadens utbildning

Den här gången tycker jag att det är extra kul att slå ett slag för kursen i OBM eller Organizational Behavior Management. OBM är ett verktyg för att tillämpa beteendeanalys och inlärningspsykologi i samband med organisationsutveckling. OBM handlar om vad som styr våra beteenden och vad vi kan göra för att påverka dem. OBM är ett utmärkt komplement för att få andra modeller att fungera i praktiken och lyckas med förändringar i verksamheten. Den här kursen leds av några fantastiska psykologer som lotsar genom både teori och praktik.

Läs mer på Astrakans hemsida

---

Podcast För Ledare 

nu även på Itunes

Föredrar du att lyssna på mina reflektioner och tips kring ledarskap så finns mycket av det jag skriver även som podcastavsnitt både på kellyodell.se, Itunes och Soundcloud.

 

Lyssna på Itunes >>>

Lyssna kellyodell.se>>>

---

Månadens artikeltips

Self-determination theory and work motivation

av: MARYLE`NE GAGNE and EDWARD L. DECI

Denna artikeln beskriver hur intern och extern motivation påverkar arbete. Det jag tycker är mest intressant är att artikeln bryter ner extern motivation i olika kategorier beroende på individens möjlighet att påverka från motivationsfaktorer där man har ingen påverkan alls till de där man har mycket möjlighet till påverkan. Detta gör det lättare att förstå hur man kan tillämpa SDT på arbetsplatsen.

 

 

Gå till artikeln >>>

 

---

Mänskligt Ledarskap på engelska

Nu finns den engelska versionen "The Human Way" på Adlibris.

Beställ boken här >>>

---

Mest lästa förra månaden!

Digitaliseringsbubbla

Det kommer en Digitaliseringsbubbla

Ett av de mönster som jag har sett i mitt arbetsliv är att vi verkar ha ett sätt att ta till oss nya teknologier som ofta leder till teknologibubblor. Man skulle kunna tro att ny teknologi blir utvecklad och vi implementerar teknologin om den skapar nytta i våra verksamheter. Men verkligheten är mer komplicerad än så. 

Läs mer.

---
---

Följ Kelly Odell på Sociala Medier

---